Allt fler köper svenskt

Svensk mat blir allt populärare och det visar sig nu i försäljningssiffrorna. Statistiken för tredje kvartalet i år visar på en fortsatt ökad försäljning av svenskproducerade livsmedel. Allt fler köper helt enkelt svenskt.

Livsmedelsföretagens konjunkturrapportvisar en ökad försäljning av svenskproducerade livsmedel inom landet, men också en försämring av exporten. Utvecklingen på hemmamarknaden är dock för de flesta svenska livsmedelsproducenter mest betydelsefull. 80 procent av produktionen säljs inom landet.

När svenska konsumenter får ange den viktigaste faktorn när de gör sina matinköp så kommer ”att maten är svenskproducerad” på första plats. Det är också den faktor som ökat mest i betydelse från föregående år.

Livsmedelsföretagen skriver i sin rapport att vurmen för det ”svenska ursprunget” för närvarande upplever något av en renässans. Men den minskade exporten förklaras med samma trend. Intresset för lokalproducerat ökar även i omvärlden.

-Det kan vara så att trenden med lokalproducerat också är stark i andra länder, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Då blir det med nödvändighet också ett minskat intresse för svenska produkter utomlands. Om trenden skulle dras till sin extrema spets blir det ingen import eller export att tala om.

Aktuellt

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.

Vallen fångar koldioxid

Vallen fångar in koldioxid

Nu pågår vallskörden, alltså skörd av odlat gräs och klöver. Ny forskning visar att vallen fångar in stora mängder koldioxid från atmosfären.

Scroll to Top