70 procent av Sveriges föräldrar vill ha svenska råvaror i skolmaten

Martin & Servera presenterade idag den 4 juli, rapporten Den viktiga skolmåltiden. Det är resultatet av en marknadsundersökning om skolmat bland Sveriges föräldrar som visar att 70 procent tycker att det är viktigt att skolmaten har svenska råvaror. 

Martin & Serveras undersökning visar att Sveriges föräldrar anser att skolmåltiden är lika viktig för barnens prestation i skolan som lärartäthet och att klasserna inte är för stora. 70 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att skolmaten är gjord på svenska råvaror och 8 av 10 föräldrar vill ha tydliga kommunala mål för andelen svensk mat i skolan. 55 procent kan dessutom tänka sig att rösta på ett annat parti för löften om bättre skolmat.

1 av 5 föräldrar anser att det är en bra med några köttfria dagar i månaden, men mycket få tycker att man borde avstå från att servera kött i skolan. Föräldrarna anser att skolmaten ska vara lagad från grunden, innehålla en stor andel frukt och grönt och gärna vara lagad i skolan där den serveras. Mer än hälften av de tillfrågade tycker att skolmaten där deras barn går i skola håller bra kvalitet.

Martin & Servera har i sin marknadsundersökning ställt frågor om skolmat till mer än tusen föräldrar med barn i grundskolan. Martin och Servera är leverantör av livsmedel till Sveriges kommuner och levererar mat, dryck och utrustning till flest skolor i landet. 

Aktuellt

Scroll to Top