7 av 10 vill köpa svenskt kött

Det finns ett starkt stöd för svenskt kött och en ökad medvetenhet. En ny undersökning visar att 7 av 10 svenskar vill kunna se på förpackningen att det är svenskt kött eller svenska charkvaror de köper.

Det är en av anledningarna bakom införandet av märkningen ”Svenskt kött”, som stöds av både handel och bransch. Märket är redan välkänt – 2 av 3 konsumenter känner till märket.

– I dag använder 130 företag över hela Sverige märket på sina förpackningar så att konsumenter tydligt kan se vad som är svenskt, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött.

Märket ”Svenskt kött” bygger på en gemensam överenskommelse mellan Axfood, Bergendahls, ICA, KF, LRF och Svenskt Kött. Fler företag ansöker nu om att få använda Svenskt kött-märket.
Tryggt med köp av svenskt kött

Medvetenheten om vad vi äter ökar

Den nya undersökningen visar att konsumenterna är mycket positiva till att handla svenskt kött och chark. Medvetenheten om vad vi äter ökar och 2 av 3 känner redan idag till svenskt kött-märkningen.

– Undersökningen visar också att konsumenterna känner sig trygga med sitt köp när de vet att köttet är svenskt, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött.

Läs mer

 

Aktuellt

En mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

Mångfald av betesdjur skapar mångfald av växter

En mångfald av betesdjur skapar ännu högre mångfald bland växter och andra arter. Djurens betande gör att ingen växt kan ta överhanden eftersom de ständigt betas ner, så att många arter kan samsas på liten yta. Men nötdjur, får och hästar betar intressant nog på olika sätt.

Scroll to Top